PRIVACY STATEMENT

Inleiding
Ellen’s Yoga & Pilates neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Het is goed om te weten wat Ellen’s Yoga & Pilates met jouw gegevens doet en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven en wat je rechten zijn. Daarover gaat deze verklaring. Ik raad je aan deze privacy verklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@ellens.nu.

Ellen’s Yoga & Pilates | Oldenzaalsingel 39 | 5045 TR | Tilburg
Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64662551. Ellen’s Yoga & Pilates is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio Element de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Ellen’s Yoga & Pilates jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Ellen’s Yoga & Pilates persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Ellen’s Yoga & Pilates voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoelang de gegevens worden bewaard.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Dit gaat via Control Plus. We hebben hier een verwerkingsovereenkomst mee.

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf.
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren.
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Marketing

Doeleinde: Nieuwsbrief (voor commerciële doeleinden en ter kennisdeling)
Gegevens: Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product
Grondslag: gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website en Facebook

Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag, locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens: Naam, Adres, Inhoud van het bericht
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Chatfunctie
Gegevens: Naam, E-mailadres, Inhoud van het bericht
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijg ik jouw persoonsgegevens?

Ellen’s Yoga & Pilates heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan mij verstrekt hebt.

Wie is de Functionaris voor de gegevensverwerking?

Dit is Ellen van den Broek.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan.

Inzage
Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Ellen’s Yoga & Pilates over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf kunt veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Ellen’s Yoga & Pilates. Je kunt verzoeken dat Ellen’s Yoga & Pilates je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Ellen’s Yoga & Pilates te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.


Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Ellen’s Yoga & Pilates of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Ellen’s Yoga & Pilates te verkrijgen. Zij zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Ellen’s Yoga & Pilates je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Ellen’s Yoga & Pilates

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@ellens.nu. Ellen’s Yoga & Pilates zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één maand nadat Ellen’s Yoga & Pilates een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Ellen’s Yoga & pilates je verzoek afwijst, zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan: Verwerkers.
Het kan zijn dat Ellen’s Yoga & Pilates verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kun je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over deze privacy verklaring en de wijze waarop Ellen’s Yoga & Pilates je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@ellens.nu. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Ellen’s Yoga & Pilates jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen. Daarnaast kun je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.