Algemene Voorwaarden Ellen’s Yoga & Pilates

Deelname aan de lessen van Ellen’s Yoga & Pilates betekent dat je akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden. Na het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met onderstaande bepalingen en aanwijzingen:

 1. Rittenkaarten en abonnementen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 2. Het abonnementsgeld van een maand abonnement wordt maandelijks rond de 30ste van de maand geïncasseerd van je rekening indien je akkoord bent gegaan met automatische incasso via een machtigingsformulier.
 3. Bij instroom in de loop van een maand, verrekenen we dit naar rato bij de eerste betaling.
 4. Het bedrag van een rittenkaart dient vooraf te worden overgemaakt op rek nr NL33 RABO 0192 0224 07 t.n.v. Ellen’s Yoga & Pilates o.v.v. voor-en achternaam en soort rittenkaart. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.
 5. Een losse les of proefles dient contant te worden afgerekend, voorafgaande de les.
 6. Opzegging van een maand abonnement dient uiterlijk 1 kalender maand (voor de 1e van de maand) per mail of per aangetekende brief te gebeuren. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand, ingaande per de 1ste van de maand. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.
 7. Bij zwangerschap of ziekte (langer dan 1 maand) kan in overleg tussen deelneemster en Ellen’s Yoga & Pilates het lidmaatschap voor bepaalde tijd opgeschort worden. Hierbij dient wel een doktersverklaring te worden getoond.
 8. Ellen’s Yoga & Pilates behoudt zich het recht voor om haar prijzen en of rooster aan te passen. Aanpassing en wijziging van prijzen en of rooster zullen tijdig via de website worden gecommuniceerd.
 9. De deelnemer is er zich van bewust dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (gevolg)schade, die ten gevolge van deelnemen aan de lessen kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
 10. Bij zwangerschap, ziekte of andere klachten dient u de docent vóór aanvang van de les te informeren.
 11. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan haar gezondheid wordt de deelneemster geadviseerd de huisarts te raadplegen.
 12. Ellen’s Yoga & Pilates is niet verantwoordelijk voor schade aan, verlies en/of diefstal van uw eigendommen.
 13. Ellen’s Yoga & Pilates behandelt persoonlijke gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk.